1. kutatási év: 2016-2017.

Az MTA felé benyújtott összefoglaló beszámolónkat itt érheti el.

A teljes összefoglaló beszámolónkat az 1. kutatási évről itt töltheti le.
Az alábbiakban a rövidített összefoglalót olvashatja.

*

Összefoglalás a 2016-2017. kutatási év legfontosabb eredményeiről

Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) jelentős szakmai múltra tekint vissza az autizmus területén, s elsősorban a pedagógia, a gyógypedagógia, valamint a pszichológia és az egészségtudomány területéről egyesít kutatási és gyakorlati kompetenciákat. További speciális hangsúlyaink a kognitív fejlődés, az oktatási idegtudomány és a korszerű info-kommunikációs eszközök evidencia-alapú alkalmazása. Szűkebb értelemben vett szakmódszertani munkáját a kidolgozást követően, a 2016. szeptember 1-jével, a MTA támogatott kutatócsoportjaként kezdte meg.

Szakmódszertani koncepciónk bizonyítékokon alapuló eszközökkel végzett mérésekből, s mindezekre épülően komplex, iskolai-társadalmi integrációt, befogadást támogató intervenció kidolgozásából és validálásából áll.

Az első kutatási év célja volt egy több lépésből álló, szisztematikusan felépülő, reprezentatív mintából kiinduló s az egyénekig eljutó vizsgálatsorozat első lépésének megvalósítása: egy, a kvantitatív mérések során alkalmazandó kérdőívcsomag hiánypótló szakmódszertani megalapozása, összeállítása, felvétele, s elsődleges eredményeinek kinyerése, melynek révén az autizmussal élő gyermekek és felnőttek ill. családjaik életminőségét, s azzal összefüggő oktatási-intézményes tényezőket tárhatunk fel.

A vizsgálati tervben szereplő mérőeljárásokat széleskörű, szisztematikus szakirodalmi elemzést követően állítottuk össze. Egy angol nyelvű, nemzetközileg is egyedülálló, autizmussal élő személyek szüleire irányuló moduláris életminőség kérdőív fordítását, hazai adaptálását is elvégeztük az ausztrál szerzőkkel együttműködésben.

Kvantitatív vizsgálatunkból kiemelkedően nagy adathalmaz, 365 beérkezett kérdőív adatsora gyűlt össze, ebből az elemzéseket kiszolgáló adatbázist létrehoztuk. A megalapozottabb eredmények érdekében kontrollcsoportos elrendezést alkalmazunk.

Vizsgálatainkat a tervezettek szerint a szakmódszertani fejlesztés szempontjából mentorként funkcionáló kulcspedagógus kollégák által koordinált – mind a hét magyar régiót képviselő – centrumok támogatásával, szoros együttműködésben végeztük.

Publikációnk és disszeminációnk – noha az első kutatási év nagyrészt a kutatásmódszertan kialakításával és az adatgyűjtéssel telt – széles körűek voltak: több tanulmányunk készült el, számos hazai és nemzetközi konferencián vettünk részt, az Autizmus Világnapja alkalmából rendezett Dialógusok az autizmusról c. rendezvényünkön a nagyközönség számára mutattuk be munkánkat. A terület legfontosabb hazai érdekképviseleti szervezetével, az Autisták Országos Szövetségével kialakított rendkívül jó együttműködésünk keretében eredményeinkkel támogatjuk munkájukat, igénybe véve értékes támogatásukat az adatgyűjtésben és a kutatás szervezésében.

*
A részletesebb dokumentumot itt töltheti le.