2. kutatási év: 2017-2018.

Az 1. év eredményei alapján pontosított 2. évi kutatási tervünk itt érhető el.

2. évi teljes kutatási tervünket itt töltheti le.
Az alábbiakban ennek rövid kivonatát olvashatja.
 

*

Kutatási terv a 2017-2018-as akadémiai évre vonatkozóan

Az MTA felé benyújtott dokumentum rövid kivonata.

 

I. Előzmények (kutatási tevékenységek a 2016/2017-es akadémiai évben)

A MASZK az előzetesen tervezettek szerint a nagymintás, reprezentatív vizsgálati protokollját és annak rendszerszintű hátterét kidolgozta, az alkalmazandó eszközök beszerzése és az etikai engedélyeztetés lezajlott. A zajló vizsgálatban több, mint 350 család vett részt, a második kutatási fázisban való részvételi hajlandóság rendkívül magas az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek és felnőttek szüleinek körében. A 235 első kitöltő 64%-a jelezte további együttműködési szándékát, a kvalitatív vizsgálatban való részvételét.

 

II. Kutatási munkaterv a 2017/2018-as akadémiai évre vonatkozóan

Az első kutatási év eredményei alapján a tervezett eljárások koherensebb, módszertanilag lehatároltabb vizsgálati sorrendet kívánnak meg. A kutatás elemei nem változnak, elrendezésük (időzítés) módosul: az eredetileg párhuzamosra tervezett, a 2-3. évben megvalósuló kvalitatív mérést és Csillagbusz intervenciós projektet egymást követően valósítjuk meg, a minta kettéválasztása nélkül, alaposabb kidolgozást és pilot-projektek megvalósítását lehetővé téve.

 

III. Tervezett disszeminációk, publikációk

A második kutatási évben tervezett tudományos konferencia-részvételeink: – Országos Neveléstudományi Konferencia 2017 – Magyar Pszichológiai Társaság Országos Tudományos Nagygyűlése 2018 – Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Országos Szakmai Konferenciája 2018 – International Meeting for Autism Research (IMFAR) 2018. Tervezünk több, a hagyományainknak megfelelő, az aktuális kutatási eredmények disszeminációját ismertető társadalmi megjelenést, a partnereinkkel történő további együttműködések révén. Szándékunkban áll nemzetközi kapcsolataink bővítése, mélyítése tanulmányút keretében (Birminghami Egyetem ‘School of Education’ Autizmus Edukációs és Kutatási Központ; ACER), ill. eredményeink nemzetközi és hazai edukációs, egészségtudományi, gyógypedagógia és autizmus tematikájú szaklapjaiban történő közlése.

*
A teljes dokumentumot itt töltheti le.