2016-17-es tanév

Kurzus/előadás címe: Együttműködés a családdal és más szakemberekkel autizmus spektrum zavar esetén
Képzés: ELTE-BGGYK, gyógypedagógia BA képzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 62 fő
Előadó: Borsos Zsófia
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A család helyzete a problémák felismerésétől a diagnózis megszületéséig, a diagnózis elfogadása, megküzdési stratégiák, életciklusváltozásokhoz való alkalmazkodás, hazai vonatkozások: MASZK kutatás ismertetése

Kurzus/előadás címe: Az autizmus spektrum zavarok neurobiológiai alapjai
Képzés: ELTE-BGGYK, gyógypedagógia BA képzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 57 fő
Előadó: Győri Miklós
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A MASZK kutatás alapkérdéseinek ismertetése az autizmussal élő személyek fejlődési perspektíváinak ismertetése kapcsán

Kurzus/előadás címe: Vezetett kutatási szeminárium kurzus
Képzés: ELTE-BGGYK, gyógypedagógia BA képzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 25 fő
Előadó: Horhi Anett
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: Autizmusban érintett személyek és családjaik életminőségének, pszichológiai jóllétének, megküzdési stratégiáinak kvantitatív vizsgálata, MA hallgatói kutatásismertető

Kurzus/előadás címe: Iskolai környezet és tananyag adaptációja autizmus spektrum zavarokban
Képzés: ELTE-BGGYK, gyógypedagógia BA képzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 70 fő
Előadó: Őszi Tamásné
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: MASZK kutatás ismertetése az autizmussal élő gyermekek, tanulók inkuzív nevelésének kérdésköréhez kapcsolva

Kurzus/előadás címe: Beavatkozás és célzott támogatás felnőttkorban, autizmus spektrum zavarokban
Képzés: ELTE-BGGYK, gyógypedagógia BA képzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 70 fő
Előadó: Stefanik Krisztina
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A kurzus egyik fő fókusza a felnőttkori életminőség, pszichológiai jóllét, a felnőttkori kimenetelt meghatározó korai tényezők. A MASZK kvantitatív vizsgálati pillérének első eredményeit már ismeretetjük ezen a kurzuson.

Kurzus/előadás címe: Autizmussal élő magasan funkcionáló gyermekek és felnőttek fejlesztése
Képzés: ELTE-BGGYK, gyógypedagógia BA képzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 70 fő
Előadó: Stefanik Krisztina
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A kurzus a MASZK projekt tantárgypedagógiai pilléréhez szorosan kapcsolódik. A kurzus egyik legfontosabb célja az iskolai inetgrációt befolyásoló tényezők és pedagógiai módszerek megismertetése. A MASZK pedagógiai beavatkozást kísérő hatásvizsgálatának pilot-vizsgálatainak eredményeit ismertetjük a kurzus során.

Kurzus/előadás címe: Az autizmus spektrum pszichológiája és pszichodiagnosztikája​
Képzés: ELTE-BGGYK, gyógypedagógia BA képzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 70 fő
Előadó: Stefanik Krisztina
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A kurzus és a MASZK kvantitaív kutatási pillére között erős összefüggés van, hiszen a feltáró, kérdőíves vizsgálatban használt standardizált eszközök jelentős része a kurzus tananyagának részét képezi. ​További kapcsolódás, hogy a kurzus horizontális témája a családokkal való együttműködés. Kvantitatív kutatásunk pszichodiagnosztikai szempontból releváns első eredményeit (pl. SCQ, alkalmazkodást nehezítő viselkedések, intézményes elhelyezés) felhasználjuk a kurzus során.

Kurzus/előadás címe: Akadályozott fejlődésű gyermekek, fiatalok és szüleik támogatása
Képzés: ELTE-BGGYK, gyógypedagógia MA képzés, nappali és levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 37 fő
Előadó: Szekeres Ágota
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A szociometriai mérések szerepe a MASZK kutatásban

Kurzus/előadás címe: Tudományos munka tanulásban akadályozottak pedagógiáka szakirányon
Képzés: ELTE-BGGYK, gyógypedagógia BA képzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 7 fő
Előadó: Szekeres Ágota
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: MASZK kutatás ismertetése

Kurzus/előadás címe: Fogyatékos emberek életminősége
Képzés: ELTE-BGGYK, gyógypedagógia BA képzés, nappali+levelező tagozat, szakirányú továbbképzés, Budapest
Oktatott személyek száma: 137 fő
Előadó: Vargáné Dr. Molnár Márta
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: Autizmus spektrum zavarok: gyermeki és szülői életminőség jellemzők és kapcsolatuk a társadalmi integrációval és iskolai beválással; hazai vonatkozások: a MASZK kutatás