2017-18-as tanév

Kurzus/előadás címe: Autism Spectrum
Képzés: ELTE PPK Pszichológia MA, angol nyelvű, Budapest
Oktatott személyek száma: 44 fő
Előadó: Győri Miklós
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A MASZK kutatás alapkérdéseinek ismertetése az autizmussal élő személyek fejlődési perspektíváinak ismertetése kapcsán

Kurzus/előadás címe: Autizmus spektrum zavarok
Képzés: ELTE PPK Pszichológia MA, magyar nyelvű, Budapest
Oktatott személyek száma: 41 fő
Előadó: Győri Miklós
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A MASZK kutatás alapkérdéseinek ismertetése az autizmussal élő személyek fejlődési perspektíváinak ismertetése kapcsán

Kurzus/előadás címe: Az autizmus spektrum társadalmi beágyazódása
Képzés: ELTE BGGYK, BA képzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 77 fő
Előadó: Janoch Monika
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: MASZK és DATA említése, nappali tagozaton AOSZ elnökasszony, Kővári Edit meghívott előadóként ismertette röviden a projekteket, az AOSZ szerepét

Kurzus/előadás címe: A társas képességek fejlesztése autizmus spektrum zavarokban
Képzés: ELTE BGGYK, BA képzés, nappali tagozat Budapest
Oktatott személyek száma: 36 fő
Előadó: Őszi Tamásné
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: MASZK mint lehetőség a kortársak felkészítésére

Kurzus/előadás címe: Együttműködés a családdal és más szakemberekkel autizmus spektrum zavar esetén
Képzés: ELTE-BGGYK, Alapszak szakirányú továbbkézés Autizmus spektrum pedagógiája, Budapest
Oktatott személyek száma: 36 fő
Előadó: Borsos Zsófia
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A család helyzete a problémák felismerésétől a diagnózis megszületéséig, a diagnózis elfogadása, megküzdési stratégiák, életciklusváltozásokhoz való alkalmazkodás, hazai vonatkozások: MASZK kutatás ismertetése, első eredmények bemutatása

Kurzus/előadás címe: Fogyatékos emberek életminősége
Képzés: ELTE-BGGYK, BA képzés+szakirányú továbbképzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma:
 138 fő
Előadó: Vargáné Molnár Márta
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: Autizmus spektrum zavarok: gyermeki és szülői életminőség jellemzők és kapcsolatuk a társadalmi integrációval és iskolai beválással; hazai vonatkozások: a MASZK kutatás

Kurzus/előadás címe: Kutatásmódszertan II. (Gyakorlati alkalmazások) ​
Képzés: ELTE-BGGYK, BA képzés, nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 348 fő
Előadó: Vargáné Molnár Márta
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: Evidencia alapú ellátás tudományos hátterének módszertana, MASZK mint egy lehetséges kutatási paradigma

Kurzus/előadás címe: Beavatkozás és célzott támogatás felnőttkorban autizmus spektrum zavarokban
Képzés: ELTE-BGGYK, BA képzés, autizmus spektrum pedagógiája szakirány nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma:
 61 fő
Előadó: Stefanik Krisztina
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A MASZK eredményeinek beemelése az oktatásba: a kvanititatív, kérdőíves vizsgálat, felnőtt korosztályra vonatkozó adatainak rövid ismertetése

Kurzus/előadás címe: Az autizmus spektrum pszichológiája és pszichodiagnosztikája
Képzés: ELTE-BGGYK, BA képzés, autizmus spektrum pedagógiája szakirány nappali+levelező tagozat, Budapest
Oktatott személyek száma: 49 fő
Előadó: Stefanik Krisztina
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A MASZK eredményeinek beemelése az oktatásba: a szülői életminőségre ható tényezők áttekintése, a szülői és gyermeki életminőség összefüggései

Kurzus/előadás címe: Autizmussal élő, magasan funkcionáló gyermekek és felnőttek fejlesztése
Képzés: ELTE-BGGYK, BA képzés, autizmus spektrum pedagógiája szakirány nappali+levelező tagozat, Budapes
Oktatott személyek száma: 51 fő
Előadó: Stefanik Krisztina
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A MASZK Csillagbusz alprojektjének rövid ismertetése, a kutatás szakirodalmi hátterének felhasználása a kurzuson

Kurzus/előadás címe: Az autizmus spektrum zavarok neurobiológiai alapjai
Képzés: ELTE BGGYK, BA képzés, nappali+levelező+szakirányú továbbképzéses tagozatok, Budapest
Oktatott személyek száma: 120 fő
Előadó: Győri Miklós
Kurzus/előadás MASZK vonatkozása: A MASZK kutatás alapkérdéseinek ismertetése az autizmussal élő személyek fejlődési perspektíváinak ismertetése kapcsán