Üdvözöljük

a

‘MASZK’

MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

oldalain.

 

 

 

HÍREK


Hol tart a MASZK 2018. szeptemberében?

Kutatócsoportunk első két kutatási fázisa lezárult. Fő célunk az volt, hogy az autizmussal élő gyermekek és felnőttek szüleinek életminőségét, pszichológiai jól-létét meghatározó tényezőket feltárjuk. Ezek között is külön figyelmet szenteltünk az ellátással kapcsolatos kérdéseknek.
Nagyon hálásak vagyunk mindazoknak, akik kérdőíves vizsgálatunkban és interjúinkban részt vettek!
Összesen 853 szülő töltötte ki hosszú, helyenként megterhelő kérdőívünket. Több mint 100 szülő jelezte, hogy hajlandó részt venni interjús kutatásunkban is – ezt nagyon köszönjük! Közülük 34 szülőhöz sikerült eljutnunk és egy több mint kétórás interjút vettünk fel velük. Jelenleg a kérdőívek és interjúk adatainak elemzése folyik. Eredményeinket nem csak tudományos fórumokon publikáljuk, hanem a későbbiek során készítünk egy rövid, szülőknek szóló kiadványt is a kutatási eredményekből. Fontos célunk hosszútávon, hogy a kutatási eredmények érvként szolgáljanak az érdekvédők kezében, illetve, hogy hozzájáruljunk az autizmussal élő családok életminőségének javításához.

 

A MASZK 3. kutatási fázisa – iskolai befogadást elősegítő pedagógiai módszertan

A MASZK 3. kutatási fázisában autizmussal élő kisiskolások osztálytársaira koncentrál. Segítségükkel szeretnénk ugyanis elérni, hogy a többségi iskolába járó, autizmussal élő tanulók életminősége, pszichológiai jól-léte javuljon. Ennek érdekében kidolgoztunk egy játékos aktivitásokból álló pedagógiai módszertant, amelyet összesen 20 alsó tagozatos, autizmussal élő diákot is befogadó osztályban, megközelítőleg 500 diák és tanítóik részvételével szeretnénk tesztelni 2019 január és június között.
Amennyiben igazolódik, hogy ez a pedagógiai beavatkozás valóban jó hatással van az osztályközösségekre és bennük az autizmussal élő tanulóra, a későbbiekben a módszertant szeretnénk hozzáférhetővé tenni, elterjeszteni.

 

Workshop Prof. Valsamma Eapen-nel

Prof. Valsamma Eapen a New South Wales Egyetem (Sydney) Gyermek- és Ifjúságpszichiátriájának vezetője, a QoLA autizmus-specifikus életminőséget mérő eljárás fejlesztő kutatója 2018. július 12-én workshop munka keretében a MASZK kutatócsoporttal dolgozott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. A találkozón részletesen megvitatták a MASZK koncepciót és ennek kapcsán további együttműködéseket terveznek, az egyeztetések ezekről jelenleg is folynak.
További információk a nemzetközi kapcsolatok menüpont alatt találhatóak.