Friss hírek

Új nemzetközi publikáció szülői életminőség témában

2023-03-10

MILYENNEK LÁTSZIK TRANSZKULTURÁLIS LENCSÉN KERESZTÜL A SZÜLŐI ÉLETMINŐSÉG AUTIZMUSBAN?

Kutatócsoportunk évek óta aktív tagja a Prof. Valsamma Eapen által koordinált, nemzetközi kutatócsoportokból és szakmai műhelyekből (Ausztrália, Egyesült Királyság, Magyarország, Malájzia, Románia, Spanyolország és Szingapúr) álló teamnek. Az együttműködés keretében a napokban megjelent a MASZK kutatócsoport hazai eredményeit is integráló, szülői életminőséget transzkulturális lencsén keresztül vizsgáló közlemény a Frontiers in Psychology c. folyóiratban.  

A közeljövőben további, új kutatási együttműködés is várható, mely reményeink szerint hozzájárulhat az autizmus ellátás szülői perspektíváinak további feltárásához, és rávilágíthat a családok életminőségét pozitívan befolyásoló tényezőkre.  

Részt veszünk a XIX. Pedagógiai Értékelési Konferencián

2023-03-10

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete és Neveléstudományi Doktori Iskolája,
az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Oktatáselméleti Munkabizottsága, az SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoportja, valamint a Motiváció Oktatási Egyesület által szervezett XIX. Pedagógiai Értékelési Konferenciára két megtisztelő felkérést kapott Kutatócsoportunk. 

Stefanik Krisztina „Életkorokon átívelő edukációs spektrum autizmusban” című plenáris előadásban áttekintést kaphat a hallgatóság arról, milyen kihívásokkal szembesülnek az autizmussal élő gyermekek és felnőttek, családtagjaik és partnereik az őket körülvevő edukációs környezetekben a korai felismeréstől a felnőttkorig.

Meghívott szimpóziumunk a nemzetközi kontextustól az autizmussal élő gyermekek és felnőttek támogatásának hazai gyakorlatáig több, a kutatócsoport fókuszából álló témában szemezget. Kutatócsoportunk vezetője, Szekeres Ágota vezette szimpóziumon három témát mutatunk be részletesebben. Az első előadásban szisztematikus szakirodalmi áttekintés mentén az autizmusellátáshoz való hozzáférés egyes kulcskérdéseit a szülők szemén keresztül vizsgáljuk. A második előadásban autizmussal élő személyek szüleinek életminőségének egyes kiemelt aspektusait nem csupán hazai helyzetértelmezésünk mentén, de eredményeinket transzkulturális perspektívában elhelyezve is bemutatjuk. Végül aktuális kutatási projektünk kapcsán a digitális platformon futó, autizmussal élő emberek önállóságát támogató DATA-rendszer sikeres iskolai részvételhez való lehetséges hozzájárulásáról gondolkodunk gyakorlati pedagógiai felvetéseken keresztül.

A Konferencia Szegeden, 2023. április 20-22. közt kerül megrendezésre, részletek a konferenciáról ide kattintva elérhetők.

MASZK az ELTE Innovációs kutatásai közt

2023-01-30

Örömmel osztjuk meg, hogy kutatócsoportunk által kidolgozott Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program (CsIIP) bekerült az ELTE innovációiról és kutatásairól szóló 2023-as kiadványba. A programot kisiskolás tanulók tudásformálásához dolgoztuk ki. Alapja a Csillagbusz című mesekönyv, ehhez kapcsolódnak játékos aktivitások. Részletek az igen izgalmas, sokszínű terület nívós kutatásait és innovációit megmutató kiadványban ide kattintva és a CsIIP honlapján érhetők el. 

Sikeres védés

2022-10-28

Örömmel tudatjuk, hogy kutatócsoportunk vezető-helyettese, Havasi Ágnes 2022. október 20.-án summa cum laude minősítéssel védte meg "Komplex kommunikációs igényű autizmussal élő kisiskolások kommunikációja" című disszertációját. Ezúton is gratulálunk Ágnesnek és Dr. Stefanik Krisztina témavezetőnek, Dr. Győri Miklós konzulensnek a közös munkájuk megkoronázásához.

 

Beszámolóink olvashatók az MTA honlapján

2022-10-06

Elkészítettük rövid szakmai beszámolóinkat az első kutatási évről. 

Az MTA honlapján olvashatók magyarul és röviden angol nyelven is.

Dr Győri Miklós távozása a Bárcziról

2022-09-18

Dr Győri Miklós, kutatócsoportunk korábbi vezetője, jelenlegi kutatónk elhagyja az ELTE Bárczi kötelékét.

A kutatócsoporttal szorosan együtt dolgozó Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirány oktatóinak búcsúját a szakirány Facebook oldalán olvashatják.

Nemzetközi publikációnk a SHAKES-projektből

2022-09-13

Az MTA-ELTE Autizmus Kutatócsoport munkatársainak egy kisebb team-je (elsősorban Dr. Győri Miklós projektvezető, és Borsos Zsófia, Dr. Jakab Zoltán, Dr. Stefanik Krisztina kutatók, valamint Bogdán Bianka és Murányi-Varga Fanni asszisztensek) dolgoztak a ’SHAKES – A magasan funkcionáló autizmus szűrése óvodáskorban’ c. projekten. A projekt célja egy digitális komoly játék alapú szűrőrendszer prototípusának kidolgozása volt, amely jó nyelvi és értelmi képességekkel rendelkező óvodások körében szolgálja az autizmus korai felismerését.

A projekt eredményeiből az Applied Sciences c. folyóiratban (Q2, IF 2.838) jelent meg szabadon elérhető (Open Access) tanulmány (Borsos, Jakab, Stefanik, Bogdán, Gyori: Test–Retest Reliability in Automated Emotional Facial Expression Analysis: Exploring FaceReader 8.0 on Data from Typically Developing Children and Children with Autism). A munka elsősorban kutatásmódszertani szempontból, illetve az autizmussal élő óvodások érzelmi mintázatai szempontjából fontos eredményeket közöl. A közlést az ELTE TINLAB projektje is támogatta.

Kutatónk kitüntetéséhez gratulálhatunk

2022-09-12

A MASZK vezető kutatója,  dr Stefanik Krisztina kitüntetésben részesült, a Pro Universitate Bronz Fokozatát nyerte el.
Az indoklásban kutatási tevékenysége is hangsúlyosan jelenik meg "Győriné Dr. Stefanik Krisztina munkáját az egyetemért és a karért végzett folyamatos és magas szintű szakmai tevékenység és elkötelezettség jellemzi. A szakmája iránti elhivatottsága és igényessége páratlan; nélkülözhetetlen szerepel vállal a kar oktatási, kutatási és képzésfejlesztési tevékenységében. (...) Számos egyetemi, hazai és nemzetközi kutatási projektben vállal és vállalt jelentős szerepet. Nélkülözhetetlen tagja az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportnak, szakmai közreműködője volt a DATA – Digitális Autonómia Támogatás az Autizmus Spektrumon és az ELTE Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program finanszírozásával megvalósult SHAKES - Társas Komoly Játék - Társas Fejlődés projekteknek. Publikációs tevékenysége a karon kiemelkedő, munkássága nemzetközi szinten is elismert. "

Nemzetközi publikáció előkészületben autizmussal élő emberek és családjaik életminőségéről

2022-09-12

A MASZK Kutatócsoport egy hét országot felölelő (Ausztrália, Egyesült Királyság, Magyarország, Malájzia, Románia, Spanyolország és Szingapúr) együttműködésben az autizmussal élő személyek szüleinek életminőségét vizsgáló, összehasonlító elemzésekből származó tanulmányt készítetett QUALITY OF LIFE IN PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: THROUGH A TRANSCULTURAL LENS címmel. E kutatási eredményeket ismertető előadások a Prof. Valsamma Eapen által vezetett szimpózium keretein belül benyújtásra, majd elfogadásra kerültek a 25th World Congress of IACAPAP: Child and Adolescent Mental Health: Shaping the Future (2022. december 5-9. között Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben) megrendezésre kerülő világkongresszuson.

Ezúton is köszönjük az autizmussal élő személyeknek és szüleiknek, családjuknak, hogy támogatták munkánkat és bízunk benne, hogy a szakmai, tudományos közösségek és a teljes társadalom felé tudjuk életminőségük javítása érdekében közvetíteni szavaikat, üzeneteiket. 

A konferenciáról itt olvashat részletesebben: https://www.iacapap2022.com/ A MASZK együttműködésében létrejövő szimpózium azonosítója: SYMP-505 (QUALITY OF LIFE IN PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: THROUGH A TRANSCULTURAL LENS).

Nemzetközi publikációnk jelent meg IKZ témakörben

2022-09-12

Interventions for acceptance and inclusion of people with intellectual disability: A systematic review 

A Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities című folyóiratban jelent meg 2022-ben Kármán Bianka, Szekeres Ágota és Papp Gabriella szisztematikus szakirodalmi összefoglalója az intellektuális képességzavart mutató személyek elfogadásának növelését célzó beavatkozások áttekintéséről. A terület kiemelten fontos, de tudományos vizsgálatára kevés jó minőségű kutatás áll rendelkezésünkre. 
A tanulmányban a szerzők rövid, jól körülhatárolt intervenciók hatását vizsgálták. Az elemzés során az intervenciók formáit, célcsoportjait és hatásait is összevetették. Fontos eredmény, hogy míg az ilyen típusú intervenciók nagy része hatékonynak bizonyul, nincs konkrét minta, ami alapján megállapítható lenne, hogy mely elemeknek meghatározóak az intellektuális képességzavart mutató emberekkel kapcsolatos attitűdök és viselkedés pozitív irányú megváltoztatásában. Nehézség még a modern, jól használható mérőeszközök hiánya, így az eredmények összevetése különösen nehéz. 
Kiemelendően fontos eredmény azonban, hogy az egyenlő státuszú találkozás érintett személyekkel minden esetben növeli a hatékonyságot. Jól illeszkedik ez a “semmit rólunk nélkülünk” elvéhez, így az emberjogi szemlélet mellett tudományosan alátámasztottan is fontos bevonni az érintetteket a róluk szóló munkákba. 
 

Oldalak