Tudásformálás (2016-2021)

A projektről

A CsIIP (Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program) alsó tagozatos gyerekeknek és tanáraiknak szóló pedagógiai, módszertani támogatás, melyet kutatócsoportunk dolgozott ki. A CsIIP célja, hogy a többségi iskolába járó kisiskolások, tanítóik és az iskola közössége segítséget kapjon integráltan tanuló, autizmussal élő osztálytársaik jobb megértéséhez és - nem csak az autizmus kapcsán - hasznos viselkedéses stratégiák elsajátításához.

A CSIIP játékos aktivitásokból áll, amelyek a különbözőségek elfogadására és tiszteletére, az autizmus megértésére, az autizmussal élő diáktársakkal való együttműködés stratégiáira, az iskolai bántalmazás kezelésére, valamint a társadalmi felelősségvállalásra tanítanak. A CsIIP program kidolgozásakor további fontos célunk volt, hogy megvizsgáljuk a program alkalmazhatóságát és hatásait, s ezáltal a tudományos kutatás módszereivel is ellenőrzött program legyen. A CSIIP mára már egy elérhető, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja által tanúsítványt nyújtó, a pedagógusok előmeneteli rendszerébe beszámítható, 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program, mely többségi iskolák alsó tagozatán tanító pedagógusok számára ajánlunk.