Friss hírek

Autism Wales filmje - segítség az általános iskolában

Autism Wales filmje - segítség az általános iskolában

2023-06-01

Örömmel tudatjuk, hogy az Autism Wales honlapján keresztül elérhetővé vált az általános iskolai pedagógusokat, szakembereket segítő videó magyar fordítással. A videó segít megérteni és stratégiákat találni az iskolában gyakran megjelenő kihívásokra. A film ide kattintva érhető el magyarul.

OTDK siker

2023-05-31

Szeretettel gratulálunk Némethy Fruzsina Mórahalom ösztöndíjasunknak, hogy kutatócsoportunkhoz kapcsolódva, dr. Völgyesi-Molnár Márta témavezetése mellett készült „Áttekintés az autizmussal élő tanulók autonómiájának infokommunikációs technológiákkal történő támogatásáról” című dolgozatával OTDK első helyezést ért el. Fruzsina az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szekciójában indult, a verseny részletei:  https://otdk.pte.hu/ttt-szekcio

CsIIP Tanítói tréning 2023 augusztus

2023-05-30

Együttnevelés autizmusban - Képzés a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Programhoz, 30 órás akkreditált képzés indul. A tréningre többségi iskolák alsó tagozatán tanító pedagógusok jelentkezését várjuk. 

Jelentkezési határidő: 2023. június 30.

Részletek, jelentkezési lap a Bárczi honlapján:

Részletek és jelentkezés

PÉK Konferencia, 2023

PÉK Konferencia, 2023

2023-04-23

2023 április 23.-án Szegeden jártunk, ahol a kutatócsoport a PÉK Konferencia megtisztelő felkérésének tett eleget.

STEFANIK KRISZTINA: Életkorokon átívelő edukációs spektrum autizmusban címmel plenáris előadást tartott.
Majd a "nemzetközi kontextustól az autizmussal élő gyermekek és felnőttek támogatásának hazai gyakorlatáig" meghívott szimpóziumunk előadásai következtek SZEKERES ÁGOTA elnöklése és Kasik László opponensi munkája mellett:
• NÉMETH VIVIEN, STEFANIK KRISZTINA: Van választásunk? Az autizmusellátáshoz való hozzáférés szülői szemmel – szisztematikus szakirodalmi áttekintés
• VÖLGYESI-MOLNÁR MÁRTA, HAVASI ÁGNES, NÉMETH VIVIEN, SZEKERES ÁGOTA, STEFANIK KRISZTINA: Autizmussal élő személyek szüleinek életminősége: hazai helyzetértelmezés transzkulturális perspektívában
• HAVASI ÁGNES, BERTÓK CSILLA, NÉMETHY FRUZSINA, VÖLGYESI-MOLNÁR MÁRTA, STEFANIK KRISZTINA: A DATA-rendszerrel a sikeres iskolai részvételért

A kutatócsoportról

Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) 2016. szeptember 1-jével kezdte meg működését, az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja keretében elnyert kutatási támogatás segítségével.

Kutatócsoportunk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán működő Tanszékközi Autizmus Műhely korábbi és jelenlegi kutatásaira alapozva alakította ki szakmódszertani koncepcióját. Alapkutatási és innovatív eszközfejlesztési fókuszaink mellett kiemelten koncentrálunk az evidencia-alapú gyakorlatok meghonosítására és fejlesztésére az autizmus területén, s ezen keresztül az autizmussal élő emberek és családtagjaik életminőségének javítására, társadalmi integrációjának megerősítésére. Ennek elsődleges terepe az oktatás.

A team olyan szakmai munkacsoport, amely kutatási és gyakorlati kompetenciákat egyesít elsősorban a pedagógia, a gyógypedagógia valamint a pszichológia és az egészségtudomány területéről. Ebben a multidiszciplináris keretben jelennek meg olyan speciális hangsúlyok, mint a kognitív fejlődés, az oktatási idegtudomány és a korszerű info-kommunikációs eszközök evidencia alapú alkalmazása.

Kutatócsoportunk tagjairól itt olvashat részletesen

A kutatócsoport vezetői

Dr. Szekeres Ágota

Dr. Szekeres Ágota 2022-

dr. Szekeres Ágota okleveles gyógypedagógus és pszichológus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetének egyetemi docense, valamint mb. intézetigazgatója. Előadásait és szemináriumait elsősorban a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon tartja.

Kutatási területei: a különböző szociometriai módszertanok, a társas kapcsolatok alakulása különböző életkorú és összetételű közösségekben, az együttnevelés tényezőinek megismerése.

2003 óta teljes állású oktatója a Karnak, de több más képzőhelyen is oktat(ott) (ELTE-TÓK, ELTE-PPK, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Wesley János Lelkészképző Főiskola).

2014-2017. között Bolyai János Kutatói Ösztöndíjban részesült. 2015-ben Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát kapta meg, 2016-ban pedig Rektori Kiválósági Különdíjat nyert.

2009. óta a Gyógypedagógiai Szemle szerkesztőségének tagja. Emellett rendszeres előadó haza és nemzetközi neveléstudományi (és gyógypedagógiai) konferenciákon.

 

Gyori Miklos

Dr. habil. Győri Miklós 2016-2022

Dr. habil. Győri Miklós pszichológus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének egyetemi docense.

Kutatási területei az informatikai alapú asszisztív, edukációs és diagnosztikus eljárások és módszerek; az autizmus spektrum pszichológiája és pedagógiája; az atipikus kogníció, nyelv és kommunikáció; a tekintetkövetéses (eye-tracking) módszertanok alkalmazásai.

Alapkutatási érdeklődését Autism and cognitive architecture című kötete reprezentálja (Akadémiai, 2006); oktatás, technológia és az atipikus emberi képességmintázatok összefüggéseivel kapcsolatos munkáit pedig a Joseph Mintz-cel és Morten Aagaard-dal együtt szerkesztett és írt Touching the Future Technology for Autism? című kötet (IOS Press, 2012).

Oktatott és külsősként ma is rendszeresen oktat az ELTE pszichológusképzésében, 2010 óta elsősorban az ELTE gyógypedagógus-képzésében vesz részt, s 1996 óta rendszeres óraadó a Bécsi Egyetemen is.

Céljaink

Miközben hazánkban mintegy 100.000 fő él autizmussal, még mindig kevéssé állnak rendelkezésre az érintett személyeket, családjaikat és oktatási környezetüket több lépésben támogató, bizonyítékokon alapuló komprehenzív-szupportív technikák, a több szintű, a befogadást szisztematikusan támogató eljárások.

Alapvető célunk ezen a hiányon enyhíteni szisztematikus kutatások alapján kidolgozott és validált módszertanokkal, amelyek majd széles körben alkalmazhatóak lesznek az autizmus spektrumon lévő személyek társadalmi integrációjának támogatásában, s ezen belül kiemelten az inkluzív oktatás elősegítésében.

Ennek kiindulópontjaként célunk az autizmus spektrumon lévő gyermekek és családjaik erőforrásainak és nehézségeinek feltárása; s erre alapozva célirányos, személyre szabott – elsősorban az intézményes nevelés keretein belül működő –, szakszerű ellátási formák megalapozása.

Kutatásmódszertani elkötelezettségeink közül kiemeljük a nagy- és kismintás kvantitatív eljárások valamint a kvalitatív módszerek tudatos, integrált alkalmazását, az illesztett csoportok összehasonlításán alapuló elrendezéseket és elemzéseket, a szisztematikus hatásvizsgálatot.