DATA projekt (2021-2025)

A projektről

Projektünk célja korszerű, tudományos evidenciákon alapuló pedagógiai módszertanok kialakítása sajátos nevelési igényű tanulók autonómiájának és integrációjának iskolai támogatására a DATA digitális támogató rendszer segítségével. 

Célcsoportjaink az autizmussal élő tanulók mellett az intellektuális képességzavarral élő, többségi közoktatási környezetben tanuló gyermekek és serdülők.

Célunk megvalósítása magába foglalja a módszertanok szakirodalmi kutatással történő megalapozását és kidolgozását, valamint pedagógus továbbképzési módszertan kialakítását a módszertan közoktatási környezetben történő alkalmazására.

A kialakított pedagógiai módszertant és pedagógus-továbbképzési módszertan integrált hatás- és alkalmazhatóság-vizsgálatát valós oktatási környezetekben, kevert (mixed-mode) megközelítésű terepvizsgálatban kívánjuk megvalósítani az az autizmussal élő tanulók csoportjában.

A célok megvalósításával reményeink szerint hozzájárulhatunk a sajátos nevelési igényű tanulók inklúziójához, fejlődési perspektíváik maximalizálásához és a magyar közoktatás átfogó digitalizációjához egyaránt.