Életminőség (2016-2021)

A projektről

2016-2021 között, az MTA Tantárgypedagógiai Programjának támogatásával hazánkban első ízben megvalósítottunk egy országos szintű, nagymintás, kvantitatív, reprezentatív kutatást autizmussal élő személyek szüleinek életminőségét és pszichológiai jól-létét feltárandó. E kutatás keretin belül rétegezett mintavétellel kvalitatív vizsgálatot is végeztünk a bevont családok egy almintáján, a kvantitatív eredmények által kijelölt részkérdések mentén. Célunk volt, hogy feltárjuk a hazai autizmussal élő családok helyzetét, jól-létét, ellátását és az eredményekről nemzetközi és hazai közlemények formájában hírt adjunk, valmint a releváns kérdések mentén szakmapolitikai ajánlásokat fogalmazhassunk meg.